Poprad na 1. mieste / Doterajšie fakty

Doterajšie štyri roky boli plné tvrdej práce, kde mesto sa nemá za čo hanbiť a medzi inými vieme prezentovať aj tieto výsledky:

Korupcia

Mesto Poprad ako prvé na Slovensku realizuje Protikorupčný systém, ktorý aj štátna správa zavedie až po nás.

Energetika

Mesto Poprad ako prvé na Slovensku rozviazalo zmluvu s nadnárodnou spoločnosťou v prospech vás, čo znamená pre každého odberateľa finančný preplatok.

Návštevnosť

Mesto Poprad je najnavštevovanejšie mesto po Bratislave na Slovensku.

Nezdržiavajme sa tým čo bolo a nebudeme písať čo sme doteraz dosiahli, ale sústreďme sa nato čo urobíme.

Čo teda plánujeme v meste urobiť?

Vízie, ktoré si ďalej prečítate, sú vytvorené spolu s tímom odborníkov podľa doterajších výsledkov ekonomiky mesta – teda toto je naozajstná a reálna vízia mesta. Mojím cieľom je mesto, ktoré bude príkladom pre ostatné mestá a aby ste vy boli na naše mesto hrdí!

Nechcem sľubovať veci, ktoré sú samozrejme, ale chcem aby sme sa sústredili na projekty, ktoré sú prínosné a vám vytvoria mesto s lepším miestom pre život.

1. Bývanie a Financovanie

Áno, pozastavili sme odliv Popradčanov z mesta, ale teraz ten správny čas vytvoriť podmienky pre ich návrat a pomôcť im objaviť náš domáci potenciál.

Drahí Popradčania, vyriešime nielen výstavbu nájomných bytov, ale mesto ako také vytvorí fond, z ktorého mladým rodinám s financovaním pomôže.

Aj mňa trápi téma bývania ako aj jeho financovania, preto tento sľub považujte ako prísľub, ktorý zmení život. V prvom rade vašim deťom, ktorých sa tieto starostí aktuálne týkajú.

Pracujeme na tom, aby sme nemuseli zvyšovať dane,  mali v meste lacnejšiu vodu a teplo. Je to jeden z krokov, ktorým chceme pomôcť najmä mladým rodinám znížiť výdavky na bývanie.

* Viem, pýtate sa prečo až teraz, ale ako som povedal skôr – až teraz po sanácií financií mestskej kasy to dokážeme.

2. Práca a Peniaze

Áno, vieme vyriešiť bývanie a financovanie, ale ako si na to má človek zarobiť? Z čoho to má vlastne všetko platiť?

Drahí Popradčania, aj s podporou štátu vieme mestu zabezpečiť investíciu viacerých spoločnosti s vysokou pridanou hodnotou najmä v odvetí IT a služieb, ktoré u nás veľmi radi vytvoria pracovné miesta – pracovné miesta so slušným platom.

Aj mňa trápi, ako by si mohol slušný človek zarobiť, tak prečo nevyužiť polohu mesta a potenciál ľudí, ktorých by zaujala lukratívnejšia práca so slušným zárobkom.

* Viem, pýtate sa prečo až teraz, ale ako som povedal skôr – až teraz po sanácií financií mestskej kasy a vytvorenia podmienok to dokážeme.

3. Pýcha Popradu

Aj mňa trápi, že centrum nášho mesta je zastarané. Zmeníme centrum mesta na unikátne miesto pre váš voľný čas, ktoré vytvorí skvelý priestor pre VÁS a VAŠE rodiny. Miesto, ktoré nám dá šancu stať sa najnavštevovanejším mestom na Slovensku.

Každý deň keď kráčam smerom k úradu,  pozdĺž Štefánikovej ulice, od podjazdu pri AquaCity, cez kruhový objazd, až po OC MAX sa zamýšľam nad tým, aké jedinečné by tu bolo vytvoriť stromovú aleju. Zmeníme centrum mesta na unikátne miesto pre váš voľný čas, kde bude skvelý priestor pre VÁS a VAŠE rodiny a zároveň bude moderne reprezentovať hodnotnú históriu, ktorou by sa mesto malo propagovať aj navonok. Je to moja vízia, ktorá spoločne s vašimi nápadmi a podporou bude realizovaná.

* Viem, všetci ste si teraz povedali, že v prvom rade treba odstrániť zápchy pod podjazdom. Ale túto situáciu sme už v rámci obnovy železničnej trate smerom zo Žiliny smer Košice vyriešili a podjazd bude obnovený. Plán, podľa ZSSK je rok 2020/25. Takže milí Popradčania, túto situáciu má plne v rukách štát a my sme sa tým už dávno zaoberali, len sa tým nechválime.

4. Ďalšia pomoc naším cestám

Aj mňa trápi križovatka pri nemocnici. Keďže kruhové objazdy sa v našom meste osvedčili, preto aj tam postavíme kruhový objazd a vyhneme sa kolíznym situáciám.

Cyklodoprava sa na chodníkoch robiť nedá, pretože chodníky sú hlavne pre chodcov. Ako samozrejmosť dobudujeme cyklotrasy a spustíme projekt BikeSharing.

… a v Strážach potrebujeme vysporiadať pozemky.

* Viem, pýtate sa čo parkovanie, cesty a chodníky, áno – to bude v ďalšom období priorita, ktorú SPOLOČNE vyriešime.

5. Doprava

S dopravou sme už začali, ale ideme ďalej a vytvoríme na Slovensku prvý vozový park MHD čisto z elektro vozidiel.

V rámci elektro vozidiel ušetríme režijné náklady a dokážeme poskytnúť verejnú MHD pre Popradčanov bezplatne.

Obnovíme autobusovú stanicu na takú stanicu, ktorú si Poprad, ako brána do Tatier oprávnene zaslúži.

Obnovíme autobusové zástavky v celom meste, premenou na moderné zástavky. Tieto zastávky nebudú slúžiť len na čakanie MHD, ale zároveň budú poskytovať aktuálne informácie o aktuálnom dianí  MHD, alebo dokonca nabijú vaše mobilné telefóny.

6. Šport

Aj keď sa veľa pozitívneho už podarilo, stále ma trápi, že naše mesto ešte stále nemá podmienky, ktoré by si zaslúžili naši športovci.
Nemáme dosť priestoru pre rast našich malých športovcov – preto chceme postaviť tréningové haly pre Hokej a Basketbal*. Projekty sú v plnej fáze, tak verím, že aj s vašou podporou budú úspešné.

Vytvárať športové podujatia s cieľom propagovať jednotlivé športy pre všetky vekové kategórie, no najmä pre našich najmenších obyvateľov. Máme mnoho majstrov sveta a špičkových športovcov.  Neustále nám v meste pomáhajú v rámci osvety, alebo pri organizovaní rôznych športových akcií a idú našim deťom dobrým príkladom, preto chceme aj my našim deťom vytvoriť čo najproduktívnejšie podmienky.

* Pýtate sa prečo nie aj iné športy? Som ZA, ale poďme postupne. Dvere mám otvorené pre všetky športy ako aj nápady na ich podporu.

7. Mestský život – Centrum mesta

Rád by som realizoval najmä projekt mestských trhov, na základe ľudových tradícií. Bol by som rád, ak by sme projekty, ako Made In Slovakia, či Viva Italia, ktoré mesto propagujú, rozšírili aj o iné festivaly s lokálnejším charakterom a dôrazom na našu históriu a tradície, kde by sme „oprášili“  už aj zabudnuté zručnosti, zvyklosti, či produkty.

Teda áno, zvýšime počet mestských festivalov a podujatí a nielen v centre mesta. Určite chceme častejšie využívať aj potenciál námestia v Spišskej Sobote.

* Pýtate sa prečo až teraz? Dôvod je jednoduchý. Musíme najprv obnoviť centrum mesta a až potom budeme mať lepší priestor aj pre takéto kvalitnejšie podujatia.

8. Seniori a Zdravotná starostlivosť

Naši seniori si zaslúžia našu pozornosť a starostlivosť, ktorú sa ako mesto snažíme plnohodnotne zastrešovať.

Dennodenne sa s vami stretávam a vaše životné skúsenosti a múdrosť, ktoré v dnešných časoch sú naozaj veľmi nedocenené, sú pre mňa neutíchajúcou inšpiráciou a pomáhajú mi s pokorou pristupovať k riešeniu každej výzvy a každého problému.

Okrem stretnutí s jubilantmi poskytujeme možnosť pravidelne využiť intenzívne komplexné liečebné pobyty pre seniorov.Verím, že aj vďaka novému zastupiteľstvu, sa nám bude dariť podporovať všetky naše centrá sociálnych služieb v meste, aspoň tak ako doteraz.

Medzi množstvom našich projektov, máme aj niekoľko smart riešení. Ich podstatou je pomoc a lekárska podpora na diaľku pomocou moderných technológií.

9. Školstvo

Peter Bondra raz vo svojom príhovore zdôraznil, aké je dôležité viesť a povzbudzovať všetky školopovinné deti ku športu. Vytvárajme im podmienky v rámci vzdelávacieho procesu. Šport totiž upevňuje množstvo vlastnosti (vôľu, disciplínu, správne návyky, vytrvalosť), ktoré sú potrebné aj pri učení. Štatistiky potvrdzujú, že žiaci ktorí popri štúdiu aj športujú, dosahujú lepšie študijne výsledky. Najmä v porovnaní s tými, ktorí o šport nemajú záujem, alebo nemajú príležitosť.

Budem vytvárať a podporovať všetky príležitosti, aj v spolupráci s našim oddelením športu, s riaditeľmi škôl, s podnikateľskými subjektmi a športovými organizáciami, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom zlepšiť športové možnosti vo vzdelávacom procese všetkých našich škôl.

Podporím všetky – aj mimoškolské vzdelávacie aktivity. Hlavne tie, ktoré sú pre dnešnú dobu najviac žiadané v oblasti trhu práce, alebo zo strany študentov. Mám na mysli najmä IT vzdelávanie.

Zapojím slovenské univerzity do projektov mesta, pretože práve tie, sú v týchto projektoch významným prínosom. Napríklad knižka o sakrálnych pamiatkach vznikla práve z takéhoto projektu.

10. Mestské časti

Všetky mestské časti sú pre mesto rovnako dôležité. Vo vzájomnom spojení vytvárajú typický kolorit nášho mesta, čo prispieva nielen k jedinečnej identite, ale zároveň každá mestská časť si zachová svoje vlastné charakteristické črty.

Rozvoj mesta nie je možný bez rozvoja mestských častí. Myslím, že sa nám podarilo podchytiť a riešiť projekty a výzvy v každej mestskej časti:

Matejovce – prejsť z riešenia krízových situácií k systematickému začleňovaniu prispôsobivých občanov do spoločenského života, ako aj vytvárať také sociálne projekty, ktorých cieľom bude udržateľnosť

Stráže – neprestávať komunikovať a posilňovať participatívnu demokraciu s väčšou účasťou obyvateľov

Spišská Sobota – intenzívnejšie propagovať historickú hodnotu pamiatok, príbehov, ako aj oživiť námestie častejším organizovaním kultúrnych a športových udalostí

Kvetnica – realizovať sny o oddychovej zóne v lome a vytvoriť podmienky pre celoročné využitie

Veľká – okrem rozbehnutých projektov budem podporovať miestne spoločenstvá, ktoré budú príkladne zapájané do diania v meste.

11. Mestský úrad – SmartCity

Som síce v úrade už štvrtý rok, ale stále ma naši zamestnanci dokážu prekvapiť. Najmä keď na jednoduché otázky dostanem veľmi zložité a komplikované odpovede. A to  aj napriek tomu, že majú k dispozícií moderné zariadenia a systémy, ktoré by im mali rýchlo a jasne poskytovať zrozumiteľné výsledky.

Toto zistenie ma naučilo, že nestačí mať najmodernejšie technológie, ale musíme ich aj vedieť správne využívať. To znamená, že aj pri smart riešeniach je nevyhnutné nájsť a zaučiť ľudí, ktorí sa stotožnia a spriatelia s technológiou. Pretože v opačnom prípade sa nové technológie môžu veľmi jednoducho stať nepriateľom zamestnancov a byť im na obtiaž.

Pri téme SmartCity sa budem pridržiavať hlavne zdravého sedliackeho rozumu. Musíme investovať hlavne do vzdelávania ľudí ako aj budovania nových kompetencií. Pretože v prvom rade je nevyhnutné obstarať rozumné (smart) riešenia, ktoré nám budú slúžiť a nebudú na obtiaž.

* Ak chceme mať užitočné inteligentné riešenia v meste, musíme mať zvládnutú aj informatizáciu úradu  (eGoverment)

12. Iné, no nie menej dôležité

– Verejný priestor a čistota, áno aj ja by som chcel aby sme mali smetné koše, ktoré nám pošlú SMS správu keď budú plné, avšak úprimne neviem kde to naozaj takto funguje.

– Mesto, kde sa neplatí za odpad, no úprimne ani v LAS VEGAS, kde peniaze tečú ako voda to takto nefunguje.

– Mesto, kde sú voľnočasové krúžky bezplatné. Pokúšali sa o to vo Švédsku, ale nešlo to.

– Mesto, ktoré nemá len divadlo ale aj funkčnú operu. Sydney je síce nádherné mesto, ale nie je Poprad.

– Mesto, kde na rieke jazdia lode. Poprad nie sú Benátky.

– Mesto, ktoré nájde nový priemyselný projekt pre 10 tisíc zamestnancov. No našťastie nie sme Detroit.

– Mesto, kde vysoké školy sú samozrejmosť. Mrzí ma to, ale už tu bolo pár pokusov a doplatili na ne iba študenti.

– Mesto, kde si žirafy pozrieme z auta. Mrzí ma to, ale nemáme na to podmienky. Nielen, že je to finančne náročné, ale zatiaľ to ani podnebie a klimatické podmienky neumožňujú.

– Mesto, kde nie sú zápchy a všetci jazdia na bicykli. Povedzme si zase na rovinu, koľkí z nás vymenia auto za bicykel na ceste ráno do práce?

– Mesto, kde letisko nestíha odbavovať lietadla – pravdu v tomto bode ? Je to tak komplikované, že táto brožúrka nám na to nestačí, ale ak by mal niekto záujem o informácie k spolupráci mesta a letiska v rozvoji cestovného ruchu, rád to osobne vysvetlím.

– Mesto, kde rozmýšľame o električke. Keď sa nad tým tak zamyslím, prečo nie? Ale myslíte, že by sme vedeli takýto projekt zafinancovať?

Podobné sľuby (teda verím, že nie rovnaké) budete určite čítať inde. Dokonca sa bojím, že ich budete aj reálne počuť. Ak k tomu pridáme ešte aj realistický prejav, tak hurá poďme voliť iného kandidáta ako Švagerka a ja sa s vami úprimne budem tešiť, kedy sa preveziem v Poprade gondolou rovnako tak ako v Benátkach.

Za bod 12 sa vám ospravedlňujem. Ale poznáte ma. Chcel som vám ukázať, že papier znesie toho naozaj veľa. Charakterizovať zmenu, len prostredníctvom slov je skutočne jednoduché, avšak veľmi klamlivé.

Môj program (jednotlivé body, až do bodu 12) vychádzajú z reálnych možností mesta a jeho reálnych potrieb, vás ako občanov. Vychádzam z reálnych návrhov riešení, ktoré behom najbližších 4 rokov môžeme a vieme aj zrealizovať.

Máte otázky? Neváhajte ma kontaktovať!

Kliknutím na tlačidlo “Odoslať” vyjadrujete súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Máte otázky? Neváhajte ma kontaktovať!

Kliknutím na tlačidlo “Odoslať” vyjadrujete súhlas so spracúvaním osobných údajov.